Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama“SUNCE” Mostar

Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama“SUNCE” Mostar

Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ je NVO, regionalnog karaktera koja organizovano radi na rješavanju problema osoba s posebnim potrebama i njihovih porodica, kako kroz zakonsku regulativu, tako i svim drugim oblastima života.Udruženje je osnovano 12.08. 1998. godine, trenutno broji  145  članova razlitog stepena ometenosti od lake, umjerene, teže i teške kategorije, uglavnom se radi o kombinovanim smetnjama (fizička i mentalna onesposobljenost). Od jula  2004. godine  zahvaljujući podršci grada Mostara i Svjetske banke, udruženje radi i djeluje u prostorijama, koje je dodjelio grad na korištenje, na adresi Južni logor bb, čime je omogućena realizaciju mnogih  aktivnosti i projekata.

Misija udruženja jeste poboljšanje kvaliteta života osoba s posebnim potrebama bilo kroz njihovo zbrinjavanje,  educiranje i upošljavanje u radionicama ili pak rješavanjem statusa kroz  zakonsku regulativu.Veliki broj naših korisnika  lake i umjerene retardacije je uključen u obrazovni program (škola, radionice), dok jedna trećina nije obuhvaćena nikakvim obrazovno-odgojnim programom, te poseban akcenat stavljamo upravo na tu skupinu, zbrinjavajući na dnevnom boravku osam korisnika težeg stepena invaliditeta i patronažnim obilascima nepokretnih korisnika.Imamo i korisnike koji su završili srednju školu, a trenutno nemaju zaposlenja, pa im nastojimo pronaći posao kako bi ove osobe stekle ekonomsku neovisnost i osamostaljenje.Zapošljavamo ih u našim radionicama Vešeraj, Kiosk i Plastenik

U dnevnom centru djeluju četiri segmenta:

1.Dnevno zbrinjavanje osoba težeg stepena onesposobljenja

2.Kreativne radionice

3.Radna okupacija , radionica vešeraj, kiosk i plastenik

4.Stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama

 

Značajniji projekti koji su realizovani i još uvijek se realizuju su:

-Dnevno zbrinjavanje osoba težeg stepena retardacije kao jedini oblik integracije i socijalizacije istih (Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK i drugi donatori)

-Životna pomoć (Rezidentni smještaj za 12 osoba , Lebenshilfe-Dresden)

-Nabavka specijalnog vozila sa rampom

-Nabavka mašina za kopiranje, spiralni uvez, plastificiranje (La Benevolencija)

-Uređenje partera zgrade (Američki prijatelji)

-Projekat DFD, novčana pomoć, nabavka pomagala i kolica, fizikalna terapija za korisnike, personalna asistencija (dr.Martin Salzer)

-Otvaranje radionice Vešeraj (CNF-CEE)

-Organizacija humanitarnog koncerta i modne revije „ZagrliMo Sunce“ čijom uspješnom realizacijom su osigurana sredstva za projekat Dnevnog zbrinjavanja (Mozaik i privatni sektor)

-Ljetovanje na moru za 32 korisnika (Molisesorriso)

-Radionice šivanja za korisnike i volontere

-Radionica bojenja, izrada nakita i ukrasnih predmeta

-Kampanja „Gdje su moja prava?“(Sumero)

-Evropski volonterski servis- usluge volontera EVS

-Pružanje usluge prevoza do škole za djecu sa cerebralnom paralizom (grad Mostar)

-Edukacije korisnika i roditelja (Zavod za zdravstvo HNK)

-Zapošljavanje osoba s invaliditetom (Federalno ministarstvo socijalne politike)

-Kupovina , montaža kioska i zapošljavanje OSI u kiosku (Lebenshilfe -Marburg)

-Unapređenje kvaliteta života djece s posebnim potrebama u Mostaru -Save the children UK i EC

-Prevencija institucionalizacije –(Soroš, Sumero)

-Stanovanje uz podršku za osobe sa inetelektualnim teškoćama (Min.socijalne politike FBiH)

-Kupovina i montaža plastenika, uzgoj cvijeća i povrća(Molisesorriso)

 

Kontakt podaci:

Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ Mostar

Predsjednica udruženja: Erna Kotlo, kontakt: 061-154-188

Južni logor bb, Mostar 88000

Tel./fax 036 577 707

e-mail: sunce.mostar@yahoo.com

www.sunce-mostar.com.ba

Foto / Video

  • Promocija Prvog dječijeg i Alternativnog izvještaja o stanju prava djece u BiH
  • 25 godina CRC 2
  • 25 godina CRC
  • Treći sastanak mreže „Snažniji glas za djecu“
  • II susret dječijih grupa u okviru projekta „Glas djece“
  • Prvi, dvodnevni edukacijski sastanak i sastanak za izgradnju kapaciteta članica mreže – strateški plan za mrežu 2014-2016.; hotel "Hercegovina” 29-31. oktobar
  • Sastanak djece, okupljanje predstavnika dječijih grupa
  • Kampanja za 20 Novembar, Međunarodni dan djeteta 2013.g. održana u 10 zajednica
  • Evaluacioni susret djece i fasilitatora
  • Humane dječije ruke - "Fenix" Vogošća

Ostale aktuelnosti


dno